Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank (ECB) deelt zijn visie op stablecoins, de toekomst van crypto-activa en mogelijke digitale vorm van de euro.

Monitoring van ontwikkelingen in crypto
Op 27 september, in een brief (https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter190927_Kaili~8ebd1e282c.en.pdf) gericht aan Eva Kaili, lid van het Europees Parlement, merkte ECB-president Mario Draghi op dat het Europese Systeem van Centrale Banken (ESCB) de ontwikkelingen in de cryptocurrency-industrie nauwlettend in de gaten houdt. Draghi heeft toegevoegd:

"Het ESCB analyseert crypto-activa en stablecoins met het oog op hun potentiële implicaties voor het monetaire beleid, de veiligheid en efficiëntie van betalingen en marktinfrastructuren en de stabiliteit van het financiële systeem."

Ondanks een positieve benadering van nieuwe technologieën, denkt Draghi blijkbaar dat stablecoins en cryptocurrency in het algemeen van weinig waarde zijn. Hij zei:

"Tot nu toe hebben stablecoins en crypto-activa beperkte implicaties op deze gebieden en zijn ze niet zodanig ontworpen dat ze geschikte vervangers voor geld zijn."

Draghi voegde eraan toe dat vanwege de voortdurende technologische innovatie en snelle evolutie in de cryptocurrency-industrie, de beoordeling van de ECB in de toekomst anders zou kunnen zijn.

Digitale Eurocoin doemt op?
Draghi ging ook in op de kansen en uitdagingen van het vrijgeven van een digitale vorm van de euromunt. Hij wees erop dat het technologische gedeelte van een Europese stabiele munt niet het probleem is, maar "eerder het nut ervan in termen van kosten en baten voor het publiek."

Draghi sloot zijn brief af met een verwijzing naar de Target Instant Payment Settlement-service voor de Eurozone, die in november 2018 werd gelanceerd en voegde eraan toe:

"Het stelt betalingsdienstaanbieders in staat om geldoverdrachten aan hun klanten aan te bieden in realtime en 24 uur per dag, elke dag van het jaar."

Cointelegraph rapporteerde op 24 september dat de Franse minister van Financiën Bruno Le Mairestelde voor dat Europa zijn eigen digitale valuta zou lanceren. Le Maire zei dat hij de haalbaarheid van een Europese publieke digitale valuta met zijn tegenhangers zou bespreken.

bron https://cointelegraph.com/news/ecb-president-stablecoins-and-crypto-not-suitable-money-substitutes