Een van de nieuwe computertechnologieën is quantum computing. Met deze technologie kan een computer (in theorie) miljarden keren sneller werken. Met name voor de cryptogemeenschap is dit een interessante ontwikkeling. Dit zou namelijk inhouden dat je met behulp van quantum technologie sneller een block kan minen.

Quantum computing uitleg