Een smart contract is een tweezijdig contract welke op de blockchain is vastgelegd en daardoor onveranderlijk is. Smart contracts maken het mogelijk dat transacties en overeenkomsten worden uitgevoerd tussen ongelijksoortige, anonieme partijen, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit, een juridisch systeem of een extern handhavingsmechanisme. Door de manier waarop smart contracts worden vastgelegd, worden transacties die voortkomen uit een smart contract traceerbaar, transparant en onomkeerbaar.